Skip to content

UPOZORNENIE:

Katalóg slúži na zorientovanie sa a inšpiráciu v typizovane vyrábaných polystyrénových [fasádnych] a sadrových [interiérových] prvkov. Neslúži, ako e-shop no dá sa vytvoriť komplex prvkov [napr. polystyrénové lišty ]  a vyžiadať si jeho orientačnú dostupnosť a cenu. Pre okamžite info ku skladovým zásobám prosím volajte 0950/488487

Tieto architektonické prvky sú kľúčovými súčasťami mnohých historických a súčasných štýlov architektúry. Každý z nich má svoj jedinečný význam a účel, a spoločne prispievajú k celkovému estetickému a funkčnému dojmu budovy.

Konzoly

Konzoly sú vystupujúce prvky, ktoré sa používajú na podporu architektonických štruktúr, ako sú balkóny, rímsy alebo strešné previsy.

Okrem ich nosnej funkcie môžu byť konzoly aj dekoratívne, zdobené sochárstvom, ornamentikou alebo inými detailmi.

Niky

Niky sú výklenky alebo zapustené časti steny, často s oblúkom alebo polkruhovým zakončením.

Môžu slúžiť na vystavenie sôch, váz alebo iných umeleckých predmetov. V náboženských stavbách môžu niky obsahovať sväte obrázy alebo relikvie.

Portále

Portál je významný architektonický prvok označujúci vchod do budovy. Je často zdobený a jeho dizajn odzrkadľuje dôležitosť a funkciu budovy.

Okrem poskytovania prístupu do budovy môže portál slúžiť aj ako dekoratívny alebo symbolický prvok.

Rohovníky

Rohovníky sú vystupujúce kamené alebo zdobené prvky umiestnené na rohoch budovy.

Okrem poskytovania dodatočnej pevnosti a ochrany rohom stavby pridávajú rohovníky aj estetický záujem a môžu obsahovať sochárske diela, erb alebo iné dekoratívne detaily.

V kontexte architektúry

Konzoly, niky, portále a rohovníky sú často používané v kombinácii, aby vytvorili komplexný a harmonický dizajn. V historických štýloch, ako sú baroko, renesancia alebo gotika, môžeme vidieť bohaté zdobenie a kombináciu týchto prvkov. V modernej architektúre môžu byť tieto prvky interpretované novými spôsobmi, s jednoduchšími líniami a minimalistickým dizajnom.

Výber a použitie týchto prvkov závisí od konkrétneho architektonického štýlu, funkcie budovy, dostupných materiálov a kultúrnych tradícií regiónu. Spoločne prispievajú k celkovému vizuálnemu a funkčnému dojmu stavby a sú neoddeliteľnou súčasťou architektonickej histórie a tradície.