Skip to content

UPOZORNENIE:

Katalóg slúži na zorientovanie sa a inšpiráciu v typizovane vyrábaných polystyrénových [fasádnych] a sadrových [interiérových] prvkov. Neslúži, ako e-shop no dá sa vytvoriť komplex prvkov [napr. polystyrénové lišty ]  a vyžiadať si jeho orientačnú dostupnosť a cenu. Pre okamžite info ku skladovým zásobám prosím volajte 0950/488487

Čo je portál

Portál je významný architektonický prvok, ktorý označuje hlavný alebo vedľajší vchod do budovy, najmä do kostolov, katedrál, palácov a iných významných štruktúr. Jeho návrh a zdobenie sú často starostlivo premyslené tak, aby odzrkadľovali význam a funkciu budovy, do ktorej vedie.

Základné charakteristiky a funkcie portálov

  • Estetika a symbolika: portále sú často bohato zdobené sochami, reliéfmi, ornamentmi a inými architektonickými detailmi, ktoré môžu mať náboženský, historický alebo symbolický význam.
  • Funkčnosť: hoci portál je v podstate vchodom, jeho dizajn a architektúra často prekračujú čisto funkčný účel, poskytujúc vchodu väčší význam a dôležitosť.
  • Význam: portál môže označovať hlavný vstup alebo významné miesto v budove, čím pomáha orientovať návštevníkov a veriacich.

História a vývoj

Portály mali významné miesto v architektúre od antických čias. V stredoveku sa portály gotických katedrál stali majstrovskými dielami umenia a remesla, zdobenými sochami a reliéfmi, ktoré zobrazovali biblické príbehy a svätých.

  • Románsky štýl: portále v románskej architektúre sú zvyčajne polkruhové a často obklopené výraznými archivoltami. Tieto portále môžu byť zdobené geometrickými ornamentami a figurálnymi reliéfmi.
  • Gotický štýl: gotické portály sú často lomené a majú ostré oblúky. Zdobia ich bohaté sochárstvo a kamenárska práca, vrátane sôch apoštolov, svätých a scén Posledného súdu.
  • Renesancia a baroko: v období renesancie a baroka portále často zahrňovali stĺpy, pilastre a komplexné ornamenty, ktoré odzrkadľovali vzory antiky a klasickej architektúry.

Materiály

Tradične sú portále vyrobené z kameňa alebo mramoru, čo umožňuje detailné sochárstvo a dlhodobú odolnosť. V novších konštrukciách sa môžu používať aj iné materiály, vrátane kovu, skla alebo betónu.

V konečnom dôsledku portál nie je len funkčným vstupom, ale aj významným estetickým a symbolickým prvkom v architektúre, ktorý hovorí o histórii, kultúre a význame budovy.