Skip to content

Šambrány okien a dverí (chambranle)

Čo je to šambrána?

 

V architektúre a stavebníctve je šambrána typ dekoračného fasádneho prvku, ktorý sa používa na ozdobné orámovanie architektonických prvkov v domácnosti. Tento francúzsky výraz “Chambranle” možno preložiť do slovenčiny ako „zárubňa“ alebo „rám“. Vo Francúzsku a iných častiach Európy šambrána zvyčajne označuje štandardný rám dverí alebo okna. V Spojených štátoch sa však tento výraz používa na opis prepracovanejšieho štýlu rámu, zatiaľ čo základné moderné rámy sa jednoducho označujú ako lišta alebo obloženie.História 

 

Šambrány sa v minulosti objavovali vo viacerých obdobiach architektúry. Boli typické najmä pre meštiacke domy, kaštiele, či zemianske kúrie. Ozdobné orámovanie okien symbolizovalo bohatstvo a spoločenské postavenie ich majiteľov. Murársky majstri zdobili šambránami aj cirkevné stavby, domy bohatých statkárov, či ďalšie stavby, ktorých majitelia chceli demonštrovať určitú výnimočnosť. A svojim spôsobom je tomu tak aj dnes. 

 

Obdobie rozkvetu zažívali šambrány v období renesancie a baroka, ale objavili sa už aj v gotike. V gotickej architektúre sa klasická šambrána nazývala pasparta, čo by sme dnes preložili skôr ako lem okolo obrazu – výtvarného diela. V tomto období sa robili väčšinou profilované (vyčnievajúce z fasády) šambrány, takže okná boli týmto spôsobom aj chránené. 

 

V baroku mali šambrány zložitejší, viac prepracovaný tvar, nešlo len o bežné orámovanie okien, či dverí. V barokovej architektúre boli typické šambrány s tzv. ušami (rozšírené v rohoch v hornej časti). V priestore nad oknom sa zvyčajne používalo bohaté štukové zdobenie. To už ale hovoríme o  ozdobnom prvku nazývanom suprafenestra, súčasťou ktorého bola často nadokenná rímsa.

 

V 20. storočí šambrány začali napodobňovať aj bežní ľudia na svojich rodinných domoch, niekedy ich len namaľovali (namaľovaný lem okolo dverí a okien). Počas chalupárskej horúčky v bývalom Československu sa využíval tento dekoratívny fasádny prvok na letných domoch, chalupách, či drevených chatách.Súčasnosť 

 

Šambrány sa v súčasnosti často využívajú pri rekonštrukciách, pri ktorých sa kladie dôraz na zachovanie pôvodnej architektúry. Opravovať šambrány je náročné, niekedy sa preto majitelia snažia toto ozdobné lemovanie okien a dverí zachovať aj za cenu výroby replík, ktoré ich môžu do istej miery nahradiť. Dom s krásne opravenými či obnovenými šambránami symbolizuje predovšetkým rešpekt jeho majiteľa k remeselným tradíciám a staviteľskej zručnosti predkov.

 

Šambrány sa využívajú aj na dnešných nových budovách alebo pri vytváraní nového fasádneho prvku, ktorým chcú moderný stavitelia dosiahnuť historický alebo vzácny vzhľad. Takéto šambrány potom možno považovať za cenné starožitnosti, najmä tie, ktoré sú vyrobené z kameňa alebo drevené modely s jedinečným dizajnom. Stavitelia môžu tiež kombinovať viacero typov obloženia alebo líšt, aby tak vytvorili úplne nový vzhľad. 

 

Mnohé dnešné šambrány sú vytvorené modernými spôsobmi, inak ako v minulosti, preto ich voláme už len jednoducho orámovanie okien, či dverí. Na trhu ich môžete nájsť aj pod názvom fasádne profily okolo okien a dverí, keďže sú súčasťou fasády domu. V dnešnej dobe výrobcovia ponúkajú desiatky modelov profilov a tiež šambrány vyrábajú pre zákazníkov na mieru. Veľakrát ide o akési “polotovary”, kedy sa profily dodávajú s hotovou povrchovou úpravou, stačí na ne naniesť už len finálnu povrchovú úpravu.  Tvar šambrány

 

Šambrána býva najčastejšie vedená po celom obvode okna, zo všetkých štyroch strán a to aj v prípade, ak má okno podokennú rímsu (parapetu). Avšak tento kedysi veľmi obľúbený dekoračný prvok, môže pozostávať aj iba z trojstranného rámu, ako je rám okolo dverí. Vodorovná horná časť sa nazýva traverza alebo hlavička, zatiaľ čo dve vertikálne podpery sa nazývajú zárubne. Tieto prvky sa môžu výrazne líšiť veľkosťou a dizajnom a môžu zahŕňať aj rozšírenú hornú dosku známu ako vlys.

 

Šambrána sa môže použiť na orámovanie dverí alebo okien či už na vonkajšej alebo aj na vnútornej strane steny. Tento ozdobný prvok môže byť tiež použitý napríklad na orámovanie krbu

 

Väčšinou ide o plastické – profilované, orámované lištou, s ušami, negatívne, či ploché šambrány, ale môže ísť aj o len maľované šambrány. Pri maľovaných šambránach je olemovanie okien či dverí odlíšené od zvyšku fasády len farebne. 

 

Takzvané negatívne šambrány sa často využívajú z dôvodu zmiernenia prehĺbenia okenných otvorov, ktoré vznikajú napríklad pri zatepľovaní.  

Pri výbere vhodnej šambrány či iného fasádneho prvku, netreba zabudnúť na odtok dažďovej vody. Je veľká pravdepodobnosť, že pri vystupujúcich prvkoch z fasády sa budú na týchto miestach usadzovať nečistoty zo vzduchu. Následne môže táto nahromadená špina po daždi spôsobiť nechcené zašpinenie fasády. Preto je vždy lepšie nechať výrobu na profesionáloch. 

Materiál 

 

Z konštrukčného hľadiska je materiál použitý na výrobu šambrán podstatným aspektom, vzhľadom na ich fixáciu na fasáde a dnes rovnako aj z dôvodu obtiažnosti ich renovácie. V minulosti sa vyhotovovali niekoľkými spôsobmi. Často jednoduchým hladkým orámovaním z malty, väčšinou však išlo o profilové štukové šambrány. Výber materiálu použitého pri dekoratívnom orámovaní okien a dverí často závisel aj od regionálnych podmienok. 

 

V oblastiach, kde bol dostupný ľahko opracovateľný kameň (napr. pieskovec alebo žula), boli bežnou súčasťou kamenné šambrány. Na miestach, kde prevládala zrubová či hrazdená architektúra, to boli drevenné šabrány.

 

Rámovanie vytesané z kameňa sa nazýva ostenie. Nejde teda o šambránu v pravom zmysle slova. Takéto kamenné zdobenie bolo typickým prvkom murovanej architektúry. Používalo sa zväčša vo vonkajšom prostredí, nakoľko kamenné alebo betónové ostenie je odolnejšie voči poveternostným vplyvom. 

 

S viacerými podobami šambrán vytvorenými z kameňa sa môžeme stretnúť aj dnes v podobe obkladov na fasáde či sokloch. Vhodný materiál je napríklad spomínaný pieskovec, ktorý je vďaka svojej ohybnosti možné použiť na akýkoľvek podkladový materiál. 

 

V interiéri domu bola naopak oveľa bežnejšia drevená šambrána, hoci kamenné modely bolo možné stále nájsť okolo krbu. Šambrány z dreva boli jednoduché alebo bohato vyrezávané. Kamenné ako aj drevené šambrány sú jednoduchšie na renováciu ako tie štukové.

 

V dnešnej dobe je možné na fasádu domov použiť rôzne materiály, či už z poplastovaných plechov, z kovov alebo sa tieto dekoratívne prvky formujú napríklad z betónu. Veľmi často môžeme vidieť aj keramické ozdobné rámovanie, a to aj napriek tomu, že veľakrát nepôsobia esteticky. Ako alternatíva sa tiež používa ozdobné orámovanie pomocou fasádnych prvkov z polystyrénu a polyuretánu. Fasádne prvky z polystyrénu sa často využívajú pri renovácii ako náhrada za pôvodné štukové šambrány. Ich veľkou výhodou je jednoduchá montáž. 

 

Pri použití šambrán či už okolo dverí alebo okien môže tento ozdobný rám obsahovať aj zasklievacie prvky alebo dokonca vitráže.Účel šambrán 

Šambrány dodávajú predovšetkým budovám či miestnostiam elegantný a štýlový vzhľad. Čím sú prepracovanejšie, tým dodávajú stavbe väčšiu výnimočnosť a punc. Prispievajú aj k optickému zvýrazneniu hlavne menších okien a dverí, vďaka čomu môže miestnosť pôsobiť väčšia. Tieto ozdobné rámy avšak slúžia nielen ako dekorácia, ale plnia aj funkčnú úlohu v bytovom dizajne. Šambrány vyčnievajúce z povrchu fasády chránia okno pred poškodením a čiastočne aj pred poveternostnými podmienkami a zatekaním. Túto ochrannú funkciu poskytuje najmä kamenné alebo drevené obloženie. Šambrána tiež funguje ako prechod medzi dverami alebo oknami a okolitou stenou a pomáha tak skryť medzery medzi týmito prvkami.

Súvisiace články